Forskare från SLU har med en metod som är vanlig inom samhällsvetenskap, men inte i jordbruksforskning, undersökt hur man lyckas med odling av korn. Bland en mängd faktorer som jämfördes samtidigt kunde de ringa in de odlingsåtgärder som haft störst betydelse, varav flertalet var kopplade till växtföljd, gödsling och återföring av växtrester. Både konventionella och ekologiska gårdar ingick i studien, men om forskarna bara hade tittat på skillnaden mellan dessa typer av jordbruk hade de missat de enskilda åtgärdernas betydelse.

Läs hela nyheten här