Vad gör SLU och fakulteten för skogsvetenskap för att svara på de krav som ställts av jägmästarstudenter i ett öppet brev om sexism, trakasserier och ojämställdhet vid jägmästarprogrammet?

Läs hela nyheten här