I maj i år presenterade EU-kommissionen strategin “från jord till bord” för ett rättvist, sunt och miljövänligt livsmedelssystem. Det är första gången som kommissionen på allvar försöker knyta samman frågor om ett hållbart jordbruk med social hållbarhet, livsmedelsindustri och hälsa. Vilka är de viktigaste punkterna ur ett forsknings- och utbildningsperspektiv, och vad kan det betyda för SLU?

Läs hela nyheten här