Ledinflammationer är vanliga hos dagens tamgrisar – vilket orsakar både lidande och kassationer vid slakt – och problemen är särskilt stora i ekologisk uppfödning. Orsaken kan vara att grisarna inte är byggda för att tåla de belastningar de utsätts för då de rör sig fritt över stora ytor. Om detta skriver Pernille Engelsen Etterlin i en avhandling från SLU om osteokondros. Hos vildsvin tycks problemen däremot vara mycket små.

Läs hela nyheten här