Friska växter och växtmiljöer är en absolut nödvändighet för mänskligheten, vilket speglas i de flesta av de 17 globala målen för hållbar utveckling. Det säger författare från SLU, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen i en artkel på Svenska FAO-kommitténs webbplats idag.

Läs hela nyheten här