Future Forests har stärkt kunskapsläget om hyggesfritt skogsbruk med två rapporter. Den ena sammanställer kunskap från Finland och Sverige om de olika hyggesfria skogsbruksmetodernas förutsättningar och effekter. Den är framtagen i samarbete med det finska naturresursinstitutet LUKE. Den andra bygger på en medieanalys av debatten kring hyggesfritt skogsbruk som ett alternativ till kalhyggesbruket.

Läs hela nyheten här