Varje år dör ett tiotal personer i olyckor med fyrhjulingar, oftast på grund av att fordonet vält. Därför startar en grupp forskare vid SLU nu ett forskningsprojekt som ska sammanställa och utvärdera fyrhjulingsanvändares erfarenheter och synpunkter gällande säkerhet och funktion, samt fånga upp vilka eventuella problem som kan upplevas med att ha ett vältskydd monterat på fordonet.

Läs hela nyheten här