Chris Evans, professor vid UK Centre for Ecology & Hydrology och gästprofessor vid SLU sedan flera år, har utsetts till riddare av Brittiska Imperieorden (MBE), som erkänsla för hans bidrag till ekosystemforskningen. Mycket av hans arbete har handlat om flödet av växthusgaser vid nedbrytning av torvmarker, men han undersöker även sötvattnens roll i den globala koldioxidcykeln.

Läs hela nyheten här