Det europeiska ålbeståndet befinner sig sedan flera år tillbaka på en historisk bottennivå. För att ålen inte ska försvinna behövs gemensamma insatser, såväl i Sverige som utomlands. Det skriver fem ålforskare vid SLU Aqua i en debattartikel som publicerats på UNT Debatt. Forskargruppen föreslår en rad åtgärder för att driva utvecklingen rätt riktning.

Läs hela nyheten här