Genom att jämföra hela arvsmassan hos friska tikar av rasen engelsk springer spaniel med den hos tikar med juvertumörer har forskare kunnat ringa in genvarianter som bara finns hos hundar med denna sjukdom. Juvertumörer hos hund påminner mycket om bröstcancer hos människa. Resultaten, som just publicerats i Plos Genetics, har tagits fram inom ett projekt som drivs av Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Läs hela nyheten här