Varje år sätts ca 1,7 miljoner odlade lax- och öringsungar (smolt) ut i svenska älvar, smolt som naturligt är ”genetiskt märkt” redan vid födseln. Genom att göra DNA-analyser av avelsfisken kan man följa den utsläppta avkommans resa ut i havet och tillbaka till hemälven. Nu vill forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet bygga upp genetiska stamtavlor för lax och öring som kan förbättra avelsarbetet, men också öka kunskapen om lax och havsöring – både den odlade och den vilda.

Läs hela nyheten här