Gensaxen kan bidra till enorma framsteg i växtförädlingen och därmed det framtida hållbara jordbruket. Dessa framsteg kommer dock inte samhället till nytta så länge den restriktiva lagstiftningen i EU består, skriver bl a ett antal SLU-forskare i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Läs hela nyheten här