Att vissa kemiska bekämpningsmedel kan påverka pollinatörer negativt har fått stor uppmärksamhet. En ny studie från SLU visar dock att det även finns stora risker med att odla insektspollinerade grödor utan kemisk bekämpning. Pollinatörer undviker nämligen blommor med skadeinsekter som gynnas i frånvaro av bekämpningsmedel, vilket leder till försämrad skörd. Om användningen av kemisk bekämpning begränsas behövs därför stora satsningar på andra bekämpningsåtgärder, såsom biologisk bekämpning och resistensförädling.

Läs hela nyheten här