Global Challenges University Alliance (GCUA) – ett globalt nätverk av tio lantbruks- och life science-universitet har enats om hur man ska bidra till att nå FN:s hållbarhetsmål (SDG – Sustainable Development Goals). Fyra aktivitetsområden identifierades, nämligen samhällsengagemang, utbildning, forskning samt omformning av universitet och lärosäten.

Läs hela nyheten här