Under veckan har externrevision utförts av RISE på Ulls certifikat där bland annat universitetsledning och administration ingår. Revisonen började på en av våra gårdar, Hallfreda egendom på Gotland.

Läs hela nyheten här