Den exceptionellt varma och torra sommaren 2018 utlöste det största granbarkborreutbrottet som drabbat Sverige. Under 2018 dödades 3 – 4 miljoner m3 granskog i Götaland och Svealand och under 2019 fördubblades skadorna. En undersökning visar nu att granbarkborrens förökningsframgång sjönk kraftigt under 2019 jämfört med under 2018.

Läs hela nyheten här