Den allvarligaste skadegöraren i svenskt skogsbruk är svampen rotticka. Den viktigaste motåtgärden är bekämpningsmedlet Rotstop, som appliceras på stubbar efter avverkning. En ny studie från SLU visar att svampsamhället i stubben kan påverka verkningsgraden för denna behandling, samt att effekten avtar drastiskt om inte hela stubbytan täcks.

Läs hela nyheten här