Att naturliga gräs- och betesmarker är viktiga för biologisk mångfald är välkänt. Men sådana gräsmarker ger oss mycket annat också. SLU, Stockholms och Lunds universitet har tillsammans lett en internationell forskargrupp som kartlagt ekosystemtjänster från gräsmarker i Nordeuropa och Sydafrika. Gräsmarker har betydelse för klimatet, för jordbruket, för vattnet i landskapet och inte minst för vår kultur. Tänk bara på den lövade midsommarstången i en hage.

Läs hela nyheten här