Hur ska framtidens omvårdnad se ut? I fler och fler länder i Europa växer grön omsorg – vård och omsorg på lantbruk och i terapiträdgårdar – fram som ett komplement till traditionella verksamheter. I Norge och Nederländerna finns en väl fungerande organisatorisk struktur för grön omsorg på lantbruk, men så är ännu inte fallet i Sverige.

Läs hela nyheten här