För att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen inom 2˚C måste fossila energislag ersättas med hållbara alternativ. Ett sådant är ökad användning av förnybar biomassa t.ex. pellets från skogsavfall.
I en doktorsavhandling visar Magnus Rudolfsson, SLU, på möjliga vägar att nå hög pelletkvalitet med torrefierad (rostad) biomassa. Därmed öppnas nya möjligheter för storskalig användning av standardiserad bioenergi i form av ett ”grönt” kol som är enklare att hantera och lagra samt billigare att transportera.

Läs hela nyheten här