Göran Gustafssonpriset är ett av de mest eftertraktade och prestigefyllda vetenskapliga prisen bland yngre forskare i Sverige. En av årets fem pristagare delar på nästan 24 miljoner kronor och belönas för framstående forskning är SLU-forskaren Claudia Köhler, professor vid Institutionen för växtbiologi.

Läs hela nyheten här