Håkan Jönsson, docent i etnologi från Lunds universitet, blir 1 september gästprofessor på institutionen för människa och samhälle. Med bakgrund som kock och med stor kärlek till mat, landsbygd och landskap hoppas han kunna koppla ihop för människan livsviktiga områden i sin nya tjänst.

Läs hela nyheten här