I dagens jordgubbsodlingar är det nödvändigt att använda bekämpningsmedel. Utan bekämpningsmedel skadas blommorna av insekter och avkastningen blir låg. I en ny doktorsavhandling har Daniela Weber därför undersökt alternativa, miljömässigt hållbara strategier.

Läs hela nyheten här