Länsstyrelsen har under hösten uppmanat samhällsviktiga aktörer – region, kommuner, företag och olika organisationer – att anta hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan. Fredagen 22 november undertecknar 30 av länets aktörer löften vid en ceremoni på Uppsala slott ledd av landshövdingen.

Läs hela nyheten här