Understimulerade grisar kan rikta sina undersökande beteenden mot andra grisar, med svansbitning som följd. Inom EU är det mycket vanligt att kupera grisarnas svansar för att motverka detta problem, men problemet kan förebyggas med halm i boxarna, som man gör i Sverige. Halmen orsakar inte några hygieniska problem av betydelse – vilket brukar anges som argument för kupering. Detta visar Torun Wallgren i en avhandling från SLU.

Läs hela nyheten här