Spår av över 60 läkemedel har upptäckts i vattenlevande insekter, en del i så pass höga halter att rovdjur som nästan helt livnär sig på dessa insekter, såsom öring och näbbdjur, riskerar att påverkas. Det visar forskare från Umeå universitet och SLU samt kollegor från Australien och USA i en studie som just har publicerats i tidskriften Nature Communications.

Läs hela nyheten här