Kernza, ett vetegräs från USA, kommer att revolutionera lantbruket spår Lennart Olsson, professor vid Lunds universitet och Linda-Maria Dimitrova Mårtensson, docent i växtodling på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Istället för att varje år behöva så spannmål, är kernza en perenn som kommer av sig själv år efter år. Näringen stannar i jorden och lantbrukaren får mindre jobb.

Läs hela nyheten här