Stiftelsen Hästforskning beviljar medel till sju nya forskningsprojekt, varav fyra svenska och tre samverkansprojekt mellan Sverige och Norge. Sexa av de sju innefattar SLU-forskare. Fem av projekten är inom området veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap och två inom området samhällsvetenskap och humaniora.

Läs hela nyheten här