Under toppmötet Uppsala Health Summit om barnfetma, som inleds 11 oktober på World Obesity Day, träffas experter från hälsoorganisationer, akademi, företag och frivilligorganisationer för att diskutera hur man tillsammans kan motverka den pågående fetmaepidemin.

Läs hela nyheten här