Dagens förtätning av städer leder till ökad trafik och minskat utrymme för lekplatser, skolgårdar och spontan lek, vilket påverkar barns hälsa och utveckling negativt. Trots att barnkonventionen blir lag i Sverige nästa år saknas ofta barnperspektivet i planeringen. Det internationella toppmötet Uppsala Health Summit den 8–9 oktober fokuserar på samhällsåtgärder som främjar barns rörelsefrihet och livslust.

Läs hela nyheten här