Sex personer har utsetts till hedersdoktorer vid Sveriges lantbruksuniversitet och kommer att promoveras vid högtiden den 7 oktober i år. De sex är professorerna Lawrence Schaeffer, Kanada, Erik Teske, Nederländerna, Jonathan Jones och Catharine Ward Thompson, Storbritannien och Edgar B. Cahoon, USA, samt förvaltare Patrik Alströmer, Alingsås.

Läs hela nyheten här