SLU uppstod givetvis inte plötsligt som en svamp ur jorden för 40 år sedan. Varje disciplin som nu är en integrerad del av universitetet utvecklades var för sig i de vetenskapliga tidernas morgon, det vill säga under framför allt 1700-talet.

Läs hela nyheten här