Med kunskap om historien kan vi bättre förstå vår samtid, brukar det sägas. Kjell Danell beskriver i sin nya bok Vilt, jakt och människor i Norrlands skogar 1870-1900 etableringen av statliga skogar, nyttjandet av viltet och hur jaktvården fick sin början. Konfliktfyllda förändringar som har slående paralleller till dagens konflikt mellan stad och land.

Läs hela nyheten här