De senaste 50–70 åren har landskapet i Sverige blivit allt mer enahanda. Framförallt har de artrika gräsmarkerna minskat kraftigt. Det är i sig inte nytt, men nu har forskare på SLU och Stockholms universitet med hjälp av tusentals historiska kartor gjort den hittills största analysen som visar hur markanvändningen förändrats över tid och vad det har lett till. Ett intressant resultat är att vilka arter man hittar i dagens gräsmarker till viss del beror på hur det omgivande landskapet såg ut tidigare. Ett faktum som både oroar och ger hopp.

Läs hela nyheten här