Att få koll på var vattenlevande arter finns i Sverige är ett av alla uppdrag som Havs- och vattenmyndigheten och SLU Artdatabanken arbetar med. Vi behöver hjälp av så många som möjligt. Därför lanserar vi nu en uppdaterad, förbättrad version av webbappen Rappen som är enkel för alla att använda.

Läs hela nyheten här