Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har publicerat resultatet av den första utvärderingen i ett nytt kvalitetssäkringssystem: licentiat- och doktorsexamen inom veterinärmedicinsk vetenskap vid SLU. Utbildningen får omdömet hög kvalitet.

Läs hela nyheten här