Genom fartygstrafik kan främmande, invasiva arter transporteras långa distanser. En nyligen publicerad studie pekar på att prövningar under ”resan” också kan göra främmande arter mer robusta och tåliga och öka risken för att de lyckas etablera sig i nya områden.

Läs hela nyheten här