Miljöanalysprogrammet Kust och hav som koordineras av institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) får mycket positiv kritik i en utvärdering som gjorts av externa utvärderare. Utvärderingen framhåller bland annat programmets starka koppling mellan miljöövervakning och forskning, som skapar ett bra underlag för förvaltningen av fisk, skaldjur och ekosystem längs våra kuster och hav.

Läs hela nyheten här