Granbarkborrens förökningsframgång minskade kraftigt 2020 jämfört med 2019, visar en undersökning utförd vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Det innebär att det troligaste scenariot är minskade skador 2021 jämfört med 2020 under förutsättning att sommaren blir någorlunda normal. Skadenivåerna kommer dock fortfarande vara betydande.

Läs hela nyheten här