I takt med att klimatet blir varmare dyker vårtecknen upp tidigare, men hösten verkar vara svårare att förstå. Nu har över 15 000 skolelever anmält sig till att hjälpa forskarna i det landsomfattande massexperimentet Höstförsöket. Målet är att dokumentera höstlövens utveckling för att bättre kunna förutsäga hur klimatförändringen påverkar när hösten börjar och slutar för olika träd.

Läs hela nyheten här