I höst kommer skolelever hjälpa forskare studera biologisk mångfald, höstlöv och klimatförändringens effekter. Det är SLU som bjuder in till Höstförsöket, där elever och deras lärare får delta i riktig forskning. Eleverna kommer att dokumentera förändringen av höstlövens färger och räkna insekter på ekar.

Läs hela nyheten här