På måndag 24 september är det premiär för årets hummerfiske. Även i år gäller striktare fiskeregler som ska ge det svaga hummerbeståndet en chans att återhämta sig. Fiskereglernas effekt utvärderas bland annat med ett provfiske utanför Lysekil där fångade humrar märks och släpps tillbaka. Det är viktigt att alla som fångar en märkt hummer rapportera in fångsten till SLU. Också fångster av amerikansk eller sjuk hummer ska inrapporteras.

Läs hela nyheten här