▸ En hund har sällan för avsikt att döda men det händer. Personalen ska ha rätt utbildning för hundarna. Utredning tillsätts för den attackerande hunden.

Läs hela nyheten här