Vi har stor nytta av hundarnas utmärkta luktsinne i många sammanhang, till exempel för att hitta droger. Nu ska forskare på SLU Grimsö forskningsstation tillsammans med en rad andra aktörer undersöka om hundar kan lära sig känna igen föroreningar vid exempelvis nedlagda skogsplantskolor och kemtvättar. Förhoppningsvis kan det leda till snabbare och billigare efterbehandling av dessa förorenade platser.

Läs hela nyheten här