I vart fjärde svenskt hushåll finns minst en hund eller katt, och djuren har en viktig roll i mångas liv. Trots att vi spenderar avsevärda och allt större belopp på våra hundar och katter har deras ekonomiska värde varit en till stor del förbisedd fråga. Nu finns en rapport från SLU som visar att hund- och kattsektorn, lågt räknat, bidrar med sju miljarder kronor till BNP och sysselsätter mer än 8000 personer. Det samhällsekonomiska värdet motsvarar dessutom bara en del av djurens totala värde.

Läs hela nyheten här