SLU-forskaren Achim Grelle följer koldioxidflödena i två skogar i Sverige. Under många år tog de upp koldioxid men plötsligt började de istället släppa ut lika mycket. Vad hade hänt? Och går det att förhindra? Det ska Achim Grelle och hans kollegor ta reda på i ett nytt projekt. Målet är bättre förståelse för skogarna och därmed hur de kan skötas för att minska påverkan på klimatet.

Läs hela nyheten här