Covid-19 är under utveckling, och vi har ännu inte fått uppleva hela dess effekt på våra samhällen och våra liv. Det är emellertid värt att undersöka hur detta coronavirus kom till och reflektera över vad som kan göras för att minska risken för ytterligare en pandemi.

Läs hela nyheten här