En bra markstruktur är grunden för en väl fungerande odlingsjord. Med appen ”Hur mår min jord?” går det att på ett enkelt sätt lära sig mer om markstruktur och få tips hur jordbruksmarken kan förbättras. Appen ges ut av Jordbruksverket och bygger på forskning från SLU.

Läs hela nyheten här