Att odla mer baljväxter på svensk åkermark behöver inte stå i konflikt med odling av vall eller bevarande av naturbetesmarker. En del av den areal som i dag används för att odla spannmål till djurfoder skulle mycket väl kunna användas för att i stället odla baljväxter till livsmedel.

Läs hela nyheten här