Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) fick under sommaren 2017 ett uppdrag från Näringsdepartementet att inrätta ett program för industridoktorander i anslutning till den nationella livsmedelsstrategin. För ändamålet anslogs 15 miljoner kr från statsbudgeten.

Läs hela nyheten här